Èasto kladené otázky

Vlastním systém AL G8 „Single“ ve svém autě a chtěl bych jej nadstavit na „Dual“. Mohu si za tím účelem koupit systém AL G9?

Ne, model AL G8 nepracuje se stejným vnitřním napětím a nemůže se kombinovat se součástkami AL G9. Připojení senzoru G9 do systému G8 by vyvolalo delete poruchu na přístroji.

Jaký je dosah parkovacího senzoru, v jaké vzdálenosti reaguje na překážku?

Dosah parkovacího senzoru vůči překážce se může měnit od 0 do 3 metrů, toto se může nastavit podle vašeho přání pomocí programovacího ovladače (viz Programování). Můžete si vybrat mezi 4 úrovněmi dosahu.
Zapamatujte si, AL G9 využívá laserové paprsky, aby detekoval překážku, proto dosah detekce závisí na reflexivitě povrchu překážky. Parkovací dosah bude delší, pokud má překážka bílou barvu nebo se jedná o zrcadlo a může být výrazně kratší, pokud je překážka černé barvy. Pokud je překážka se skla, AL G9 ji neobjeví, takže v tomto případě se spolehněte na vlastní odhad.

AL G9 je klasifikován jako Laser 1M třídy, v jakých podmínkách je použití bezpečné?

AL G9 je prověřen a klasifikován jako laserový výrobek 1 M třídy dle Evropských a Mezinárodních předpisů o ochraně zraku EN 60825-1:2001 a IEC 60825-1:2001, ed. 1.2. Laserová třída 1 M znamená, že výrobek vysílá paprsek širokého průměru a že je bezpečný při použití ve všech rozumně předpokládaných podmínkách kromě případů, kdy se používají optické instrumenty. Na druhou stranu je nejlepší vyhýbat se přímému pohledu do senzoru z malé vzdálenosti, když je v provozu a nikdy se nedívejte do senzoru s optickým nástrojem jako je lupa.

Co je obrana od laserových ruchů (LID)?

LID je pokročilý programový kód AL G9 k objevení a zabránění možných ruchů z druhých možných zdrojů laserového světla na vlnové délce 905 nm. Když je detekován konstantní ruch a je rozpoznán jako činnost parkovacího senzoru, agresivní druh ruchu AL G9 se bude snažit zachovat spolehlivost činnosti. Během té doby bude uživatel po dobu 4 sekund upozorněn tónem z reproduktoru a záblesky červené barvy, že se činnost parkovacího senzoru stala nespolehlivou. Pokud se činnost parkovacího senzoru nespraví během 4 sekund a ruch pokračuje, přístroj se automaticky znovu uvede do pohybu.

Může AL G9 interferovat s jinými laserovými přístroji?

Přestože je to málo pravděpodobné, laserové paprsky vysílané AL G9 mohou eventuálně rušit jiné laserové přístroje, které pracují na vlnové délce 905 nm, jako jsou některé laserové měřiče vzdálenosti a rychlosti. V takových situacích je AL G9 programován tak, aby upozornil uživatele a za několik sekund se znovu dal do pohybu.

Jsou senzory a kontrolní skříňka odolné proti vodě?

Zatímco senzor je odolný proti vodě a na potopení, a je určen k montáži na vnější část vozidla, kontrolní skříňka není. Její spoje musí být vytvořeny a uchovávány na suchém místě, dle možnosti v kabině pro cestující.

Zdá se, že můj systém ztratil parkovací detekci. Co dělat?

Vraťte zpět původní nastavení ve vašem systému (šifra 15). Zkontrolujte senzor s bílým papírem před ním. Pokud se parkovací detekce neobjevila, zkuste nastavit vyšší úroveň parkovacího detekování (použijte šifru 3 a nastavte ji na úroveň 3 nebo 4).

Můj AL G9 stále upozorňuje parkovacím senzorem, dokonce i tehdy, když není před senzorem překážka. Je rozbitý?

Ještě jednou zkontrolujte, že není nic před senzorem. Pokud je to vaše první použití po montáži, zkontrolujte, zda je senzor správně namontován (senzor je možná namontován příliš hluboko za mřížkou). Zkontrolujte i, zda čočka senzoru není špinavá a pokud je to potřeba, očistěte ji. Pokud nic z toho nepomůže, zkuste se vrátit k původnímu nastavení (šifra 15).

Proč je AL G9 lepší než předchozí model a další konkurenční výrobky?

 • Menší a lehčí k montáži
 • Má patentovaný laserový přijímač nejnovější technologie řízen zvláštním mikroprocesorem.
 • Paměť jednotky je zdvojnásobena, což dovoluje přidávání nových programových možností.
 • 100% efektivně působí s 10 V až 17 V bateriového napájení.
 • úhel detektování laseru je zvýšen na 30 stupňů.
 • 6 možností způsobu nastavení, několik dalších možností a mnoho možností ve vývoji, vše dostupné  díky jedinečnému snadno použitelnému programovacímu ovladači.

Je AL G9 prověřen dle Mezinárodních a EU pravidel?

 • Direktiva 89/336/EEC Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • Emise: EN61000-6-3:2001+A11:2004 (IEC 61000-6-3:1996)
 • Imunost: EN61000-6-1:2001 (IEC 61000-6-1:1997)
 • Homologace: Direktiva 2004/104/EC, 2005/49/EC, 2005/83/EC
 • Laserová třída: IEC 60825-1, edice 2.0 (2007-03)
 • RoHS: Direktiva 2002/95/EC, 2005/618/EC, 2005/717/EC, a další