Welcome to Alg9 page

O výrobku

Galerija proizvoda

  • Alg9
  • Alg9
  • Alg9
  • Alg9
  • Alg9
  • Alg9
  • Alg9
  • Alg9
  • Alg9
  • Alg9

Co je AL G9 Guardian?

AL G9 Guardian je parkovací asistent a spínaè venkovního osvìtlení v jednom, vyroben podle vojenských standardù. Nabízí 6 zpùsobù èinnosti dle výbìru, nìkolik dalších doplòkových možností a zároveò je pokrokovou laserovou rušièkou. S možností upgradu softwaru v øídící jednotce pomocí pamìové karty.


Zavádí světově nejpokročilejší pulsní laserový přijímač. Patentování designu probíhá.
(PCT/HR2008/000015)


Více