Programiranje

Kako reprogramirati G9

AL G9 ima 6 izbornih načina rada koji su tvornički podešeni na optimalne vrijednosti, ali se u bilo koje vrijeme rada mogu promijeniti pomoću tastera za programiranje. Pritisnite i držite taster za programiranje te u isto vrijeme brojite zelene treptaje. Potreban broj zelenih treptaja za programiranje određenog načina rada dan je niže.

Načini rada

Broj treptaja

Opis

Podešavanje dometa parkirne detekcije

3

Korisnik može birati između četiri različite razine parkirnog detektiranja.

Tiho uključivanje

5

Za vrijeme uključivanja, samo će crvena i zelena indikacijska svjetla treptati bez zvučnih signala.

Obrana od laserskih smetnji (LID podešavanje)

8

U slučaju detekcije stalne smetnje iz drugog izvora laserske svjetlosti na 905 nm valne duljine koja ometa rad parkirnog senzora, AL G9 će pokušati odvratiti smetnju kako bi zadržao pouzdanost parkirnog senzora. Ako smetnja potraje duže od 4 sekunde AL će se resetirati. Možete birati između 4 sekunde i 8 sekundi trajanja odvraćanja eventualne smetnje.

LED Noćni rad

10

Kako biste spriječili zelene bljeskove svake sekunde za vrijeme rada možete aktivirati LED Noćni rad. Bljeskovi zelenog svjetla će se ugasiti nakon perioda zagrijavanja (60 sekundi od uključivanja).

Podešavanje izlazne snage lasera

13

Korištenje "optimalnog podešenja" (preporučeno i podešeno kao početno) smanjit će mogućnost pogreške kod detekcije, dok će podešenje "maksimalna snaga" osigurati maksimalni domet i energiju.

Utišavanje parkirnog senzora

18

Kada je ovaj način rada aktiviran, parkirni senzor će na otkrivenu prepreku upozoriti samo crvenim bljeskovima svjetlosti, dok su u tvorničkim postavkama vizualni signali praćeni s tonovima iz zvučnika.

Dodatne mogućnosti

   

Utišavanje zvučnika

1

Isključite zvučnik za vrijeme vožnje pomoću jedno-sekundnog pritiska na taster. Zvučna upozorenja koja nisu povezana s parkiranjem neće biti utišana.

Vraćanje tvorničkih postavki & pamćenje broja priključenih senzora

15

Jednostavan način vraćanja tvorničkih postavki, a istovremeno postupak kojim sistem pamti broj priključenih senzora. Sistem će svaki put kada se uključi provjeravati odgovara li broj radnih senzora upamćenom broju senzora i upozoriti vas ako se koji senzor odspoji.

Ručna provjera senzora

20

Provjerite koliko je senzora priključeno i radi.