Programavimas

Kaip perprogramuoti G9

AL G9 turi 6 pasirinktinus darbo režimus kurie gamykloje suderinti optimaliai, tačiau bet kuriuo vartojimo metu naudojantis programa juos galima pakeisti naudojantis programavimo mygtuku. Paspauskite ir laikykite programavimo mygtuką skaičiuodami žalius mirksnius. Atitinkamo programavimo režimui reikalingas mirksnių skaičius nurodytas žemiau.

Darbo režimas

Mirksnių skaičius

Aprašymas

Parkavimo kontrolės atstumo pasirinkimas

3

Vartotojas gali pasirinkti 4 skirtingus parkavimo detekcijos signalus.

Tylus įjungimas

5

Įjungiant nebus akustinio signalo, mirksės tik raudona ir žalia indikacinės lenputės.

Apsauga nuo lazerinių trukdymų (LID) derinimas

8

Kai aptinkamas nuolatinis kito lazerinės šviesos šaltinio trukdis 905 nm ilgio bangose ir nustatoma, kad jis stipriai kliudo parkavimo sensoriaus darbui, AL G9 bando pašalinti trukdymą, kad parkavimo sensorius ir toliau būtų patikimas. Jei trukdymas trunka ilgiau negu 4 sekundes, AL iš naujo įsijungs. Galima pasirinkti 4 ir 8 sekundžių laikotarpį skirtą galimų trukdymų pašalinimui.

LED Naktinis darbo režimas

10

Kad išvengti žalių blyksnių kurie darbo metu kartojasi kas sekundę, galima įjungti LED Naktinį darbo režimą. Pasibaigus kaitimo laikotarpiui ( 60 sekundžių nuo įjungimo) žalios šviesos blyksniai užges.

Lazerio Išėjimo Galingumo derinimas

13

Naudojant "optimalų suderinimą" ( rekomenduotinas parametrų pasirinkimas automatiškai  nustatytas darbo pradžioje) sumažės detekcijos klaidų tikimybė, o pasirinkus "maksimalų galingumą" atstumas ir galingumas bus maksimalūs.

Parkavimo sensoriaus patylinimas

18

Kai pasirinktas šis darbo režimas, parkavimo sensorius apie aptiktą kliūtį praneš tik raudonos šviesos mirksėjimu, o pradžioje jis suderintas taip, kad vizualinį signalą lydėtų ir garsiakalbio tonas.

Papildomos galimybės

   

Garsiakalbių patildymas

1

Važiuojant išjunkite garsiakalbį vienu sekundę tetrunkančiu mygtuko paspaudimu. Garsiniai įspėjimai nesusiję su parkavimo sensoriumi nebus išjungti.

Pradinio suderinimo grąžinimas & prijungtų sensorių skaičiaus fiksavimas

15

Grąžinti pradinį suderinimą ir atmintyje užfiksuoti prijungtų sensorių skaičių yra  labai paprasta. Įsijungiant, sistema kaskart patikrins ar darbo sensorių skaičius toks, koks užfiksuotas atmintyje ir perspės jei kuris sensorius atsijungs.

Rankinis sensorių patikrinimas.

20

Rankinis sensorių patikrinimas.